• Forrige fredag måtte trafikken dirigeres på omkjøringsveien. Omkjøringen skaper lang kø i rushtrafikken. FOTO: Ernest Boswarva

E-18-åpning i Grimstad er utsatt

Spedalen-Bie åpnes ikke mandag, som planlagt.