• FORTVILER: Alexander og Ingjerd Peersen opplever at de har lite å si i prosessen med å ansette ny fysioterapeut ved familiebedriften Søgne Fysikalske Institutt. - Vi føler oss overkjørt av kommunen, og våre interesser i saken blir ikke tillagt vekt, sier de to. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Strid om ansettelse av fysioterapeut

Ledelsen ved Søgne fysikalske institutt reagerer kraftig på at kommunen ikke tar hensyn til deres innstilling ved ansettelse av ny fysioterapeut.