• Digg er stengt i kulturhuset i Vennesla. Men snart blir det igjen salg av mat og drikke. FOTO: Odd Inge Uleberg

Venneslaheimen overtar etter Digg

I påvente av eksterne drivere, vil ansatte på hovedkjøkkenet på Venneslaheimen stå for produksjon og salg i kulturhuskafeen.