• Jobbe gratis: Nils Oscar Skjærli har ikke lyst å jobbe gratis for at kunder skal bruke hans hjelp til å bestille billigere solbriller over nettet. (FOTO: Didrik Ottesen)

Solbriller unntatt offentlighet

Flere optikere gir ikke ut modellnummer på solbriller. Årsak: da kan kunden finne billigere briller på nett.