• Tre representanter for Fellesforbundet , avdeling 58 Mandal, benyttet anledningen til å markedsføre seg vidt, da de likevel holdt stand denne fredagen. De tre er Richard Frandsen (t.v.), Carl S. Olsen og Anne Ekrem. De oppfordrer alle ansatte til å organisere seg, hvis de har mulighet til det. Etter som det var god plass på bildet, ble også kunstmaler Amaldus Nielsen med (1838-1932). FOTO: Lars Hollerud

Torvet, Mandal