• FUNGERER IKKE: Da Karuss skole sto ferdig i 2001, var såkalt naturlig ventilasjon det store. Det har vist seg å ikke fungere. Rektor Hallvard Auestad er glad for at kommunen nå vil oppgradere skolen, selv om det kan ta fire år. Investeringen fører til at investeringer på andre skoler blir utsatt. FOTO: Torstein Øen

Karuss trenger 30 mill.

Et ventilasjonsanlegg som ikke funger, fører til at Kristiansand kommune må investere for 30 millioner kroner i Karuss skole. Bare 12 år etter at den sto ferdig.