Hvitt på toppene på Hovden

Vi måtte ikke lenger enn til midten av september før de første centimeterne med snø la seg på Agder.