• BEFARING: Fra befaringen ved lutanlegget 4. juli. Fra venstre Fredrik Ording i Agder OPS Vegselskap, fylkesmiljøvernsjef Jan Atle Knutsen, senioringeniør hos fylkesmannen Veronica Skjævestad, seniorrådgiver hos fylkesmannen Bjørn Stokke, administrerende direktør Jan Walle i Agder OPS Vegselskap og Nils Ragnar Tvedt i Statens Vegvesen. FOTO: Arkiv

Varsler om tvangsmulkt på 100.000 i uka

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder varsler om at Statens vegvesen kan få en tvangsmulkt på 100.000 kroner uka om ikke utslippskravene i Stordalsbekken blir innfridd.