Dødelig tuberkulose på sykehuset

For første gang har Sørlandet sykehus hatt en pasient med dødelig multiresistent tuberkulose.