• - Alle ser at det er behov for en ansiktsløfting i sentrum, sier leder for plan og utvikling i Birkenes Arild Syvertsen. Sentrumsplanen skal ut på høring i mars-april og skal sluttbehandles og vedtas i juni 2014. FOTO: Jostein Blokhus

Birkeland sentrum i støpeskjeen

Noe må gjøres for å få Strøget mer attraktivt. Nå er en sentrumsplan for Birkeland i støpeskjeen.