• Alvilde Magdalene ble kalt Magda i Norge og Margaret eller Maggie i USA. Hun var det eneste av barna til Hans Jakob Henriksen, og var 87 da hun døde i New York i 1977. FOTO: Municipal archives, New York City departement of records

De var Ibsens barnebarn

Alvilde Magdalene Henriksen og Jens Hansen hadde en ting felles; de hadde Henrik Ibsen til bestefar. Men de så ham aldri. Alvilde dro til Amerika, Jens vokste opp på et barnehjem.