• Her en mårhund som ble funnet på en gård i Agder i 2011. Fylkesmannen frykter at arten kan etablere seg på Sørlandet. FOTO: KARL BRØNDO, STATENS NATUROPPSYN

Frykter etablering av skadelig art

Hvis mårhunden etablerer seg i Norge, kan den føre med seg en ny og dødelig parasitt.