• BAKMANNEN: Patricio Eugenio Silva Diaz fra Nodeland er en engasjert kar, men vil helst stå bak og trekke i trådene. Nå er det organisering av Latin-Amerikagruppenes 40-årsmarkering for militærkuppet i Chile som tar mest tid. FOTO: Reidar Kollstad

Koordinatoren fra Chile

På vei til ny jobb i Spania var han innom et radioprogram i Oslo. Der traff han en lærer fra Sørlandet.