• TVILSOMT: Plansjef Eivind Mauland i Vennesla er spent på den videre behandlingen av tunnel via Ålefjærvegen til Venneslaheia. FOTO: Frode Lindblom

Nei til tunnel

Plansjefen i Vennesla mener det veier tungt at Jernbaneverket og Statens vegvesen går mot tunnel fra Ålefjærvegen til Venneslaheia.