• RYKTEBY: De har alle både hørt og selv opplevd å bli utsatt for rykter. Nå ønsker Karina Lundevold, Dennis Pedersen, Alexander Sommerseth og Stine Stensager at særlig skolen tar slikt mer på alvor. I bakgrunnen Mandal videregående skole.

- Mandal en rykteby

Barn og unge mener Mandals problem som en rykteby skal inn i kommuneplanen. De vil at politikerne skal vedta konkrete tiltak mot baksnakking og mobbing.