• Tor Utsogns dom over veivesenets kostnadsberegnigner for ny E 39 er nådeløs. FOTO: Reidar Kollstad

- Prisberegningene er ubrukelige

Tor Utsogn (Frp) mener veivesenets kostnadsberegninger for ny E 39 til Stavanger er absurde og helt ubrukelige, og vil for ettertiden krever at uavhengige eksperter beregner slike kostnader.