• FENGSEL: Anders Kylland (t.v.) er varaordfører for Frp i Arendal og ønsker et fengsel bygget i området i kommunen eller i en av nabokommunene. Arne Gulbrandsen er gruppeleder i Frp i Lillesand og vil ha et fengsel dit, et fengsel det alt er regulert for. FOTO: Jarle R. Martinsen

Krever nytt Agder-fengsel

Fremskrittspartiet krever nytt fengsel på Agder, men er uenige om det bør legges Lillesand eller i arendalsområdet.