• Kritisk: Hans Antonsen (V) ønsker at hovedstandarden på veien mellom Oslo og Stavanger skal være fire felt, men ikke nødvendigvis hele veien. FOTO: Reidar Kollstad

Kritiserer Agders NTP-løp

Grimstad-ordfører Hans Antonsen (V) er kritisk til den store Agder-enigheten rundt Nasjonal transportplan (NTP). Han reagerer på ensidig fokus på vei og lite snakk om tog.