Dale slutter i Agderforskning

Instituttsjef Anne Lene Dale ved Agderforskning slutter etter snaue to år i jobben. — Det ble for krevende å løfte Agderforskning dit jeg vil, sier Dale.