Delte meninger om asylmottak i Setesdal

Bygland ser gode arbeidsplasser i å ha asylmottak. I Valle frykter man for næringsutviklingen.