• Lettet: Hans Arthur Frigstad, styreleder i Nedre Hålandsheia Vel, risikerte å få nye E-39 tvers gjennom boligfeltet på Linegralia. Han er glad veivesenet sammen med lokale politikere til hensyn til protestene fra sju velforeninger like nord for Mandal. FOTO: Espen Sand

Jaget ny E 39 inn i landet

En proteststorm fra sju velforeninger i Mandal jaget nye E 39 inn i landet.