- Uryddig av varaordføreren

SVs bystyrerepresentant Morten Ekeland mener varaordføreren i Mandal har opptrådt uryddig.