• SPENTE: Tilhørere som slettes ikke ønsker seg bokmål som administrasjonsspråk – eller språknøytralt – i Bykle kommune var spente under kommunestyremøtet i kveld. FOTO: Johs. Bjørkeli

Nynorskfolket vant første runde

Etter to timers debatt i Bykle kommunestyre i kveld vedtok politikerne å utsette saken om eventuelt å gjøre administrasjonsspråket i Bykle kommune språknøytralt eller ikke i fire uker.