• - Urettferdig: Trine Sorthe (t.v.) og Lisa Sliper synes det er urettferdig at de i Torridal, som de eneste unge i Kristiansand, ikke får samme valgmuligheter som de andre når det kommer til å fritt velge hvilken videregående skole de vil gå på. FOTO: Lars Hoen

Fritt skolevalg for mange, men ikke alle

Alle ungdommer i Kristiansand kan heretter fritt velge hvilken videregående skole i byen de vil gå på, bortsett fra ungdom fra Strai og Mosby. De tvinges til Vennesla.