• I RONSBUKTA: Gordon Fuglestad (H), leder for småbåthavnutvalget i Kristiansand kommune, støtter seg til en av strømsøylene i Ronsbukta småbåthavn. I søylen er det lagt inn mulighet for å kortbetaling for strøm. Neste år innføres en forsøksording med egne strømkort i Ronsbukta. FOTO: Tormod Flem Vegge

Vil ha kortbetaling for strøm

Kristiansand kommune vil ha betalt for strømmen i småbåthavnene sine. Neste år innføres en forsøksordning i Ronsbukta småbåthavn, der kundene må betale med egne strømkort.