Svært stor rasfare på Hovden

Skipatruljen på Hovden skal sprenge bort skredfarlige snøfonner med dynamitt.