• Tor S. Utsogn (Frp.) slår fast at det er helt uaktuelt å stenge rullebanen i flere måneder for å bygge vei under. Krfs Harald Sødal (t.v.) fikk liten støtte for forslaget sitt. FOTO: Torgeir Eikeland

Vei til Kjevik vedtatt

Bystyret vedtok med stort flertall å legge ny vei til Kjevik sør for rullebanen. Få ville høre på Harald Sødals (KrF) forslag om å legge veien under rullebanen.