Fersk rapport knuser myten om lat ungdom

De trives, de er aktive og de er rusfrie. Slik er størsteparten av Kristiansands ungdom.