• I rapporten fra Statsadvokatene i Agder kommer det fram at voldtektsaker blir liggende unødvendig lenge ferdig etterforsket før det blir tatt ut tiltale. FOTO: Junge, Heiko

Jobber for tregt med voldtekter

Statsadvokatene mener Agder-politiet bruker for lang tid på å behandle flere voldtektssaker.