• Birkenes-ordfører Arild Windsland mener det er helt kunstig å ikke snakke om fylkeskommunenes framtid når kommunereformen drøftes. Stortingsrepresentant Ingunn Foss er helt enig, men at regjeringen har bundet seg til å frede fylkeskommunen i denne omgang. FOTO: Jarle R. Martinsen

Krever debatt om fylkeskommunene

Birkenes-ordfører Arild Windsland mener det er kunstig å snakke om kommunereform uten å samtidig drøfte om fylkeskommunene skal bestå.