• Dersom det er slik at like barn leker best, mener Anne Helene Grunni at kommunene på Sørlandet bør studere hverandres organisasjonsstruktur nøye før de eventuelt slår seg sammen. Hun har sammen med Wiggo Nordskag skrevet masteroppgaven "Organisasjonskultur på Sørlandet". FOTO: Torbjørn Witzøe

Ulik organisasjonskultur kan bli trøblete

Forskjellig organisasjonskultur i kommunene på Sørlandet som utreder sammenslåing, kan bli en utfordring. En fersk kartlegging avdekker at det i flere tilfeller er vidt forskjellige kulturuttrykk som råder i kommunene.