• Sammen om Nøden og de andre organisasjonene i Kristiansand har bygget opp samarbeid med flere forretninger og leverandører av mat. Her henter Hervor Julsrud matvarer hos Kiwi. FOTO: Kjartan Bjelland

Protesterer mot planer om matsentral

Hver uke deler frivillige i Kristiansand ut over 400 poser mat til vanskeligstilte. Nå frykter de at politikernes planer om en matsentral vil føre til at maten blir kastet i stedet for å bli brukt.