To personer til syke­hus etter heli­kop­ter­ulykke