Får millioner for å redu­sere trafikken: Nye tall viser at trenden har snudd