• Søgne formannskap diskuterte onsdag blant annet et forslag om å kutte i ordførerens sykelønnsrettigheter. Avgjørelsen ble utsatt. FOTO: Tarjei Leer-Salvesen

Foreslo å kutte i ordførerens sykelønn

I fjor høst ble ordføreren sykmeldt på grunn av en konflikt med rådmannen. Onsdag diskuterte formannskapet å kutte sykelønnsrettighetene hennes.