– En høyere utdanningsinstitusjon må gå foran i det grønne skiftet, og kan ikke komme sist til målet, mener Birte Simonsen (t.v.) og Oda Sofie Pettersen, toppkandidater for MDG. Dette arealet har 232 parkeringsplasser og kan være et fint sted å begynne, mener de. – En høyere utdanningsinstitusjon må gå foran i det grønne skiftet, og kan ikke komme sist til målet, mener Birte Simonsen (t.v.) og Oda Sofie Pettersen, toppkandidater for MDG. Dette arealet har 232 parkeringsplasser og kan være et fint sted å begynne, mener de. Foto: Kjartan Bjelland

Vil fjerne parkeringsplasser ved UiA