Sentrum i Lyngdal, kommunen som for tiden har 21 personer i isolasjon etter koronasmitte. Sentrum i Lyngdal, kommunen som for tiden har 21 personer i isolasjon etter koronasmitte. Foto: Tor Erik Schrøder

21 smittede fordelt på tre utbrudd

Det er for tiden tre aktive smitteutbrudd med til samme 21 smittede personer i Lyngdal, men kommunen mener de har fått isolert utbruddene.

LYNGDAL: – Så langt er det lite som taler for at det er villsmitte i Lyngdal, men at smitten synes være isolert til de tre utbruddene som nå er påvist, skriver kommunen i en pressemelding.

– Kan endre seg

Men situasjonsbildet kan raskt endre seg. Den siste utviklingen er at fjerdetrinn (i alt 28 elever) og fire ansatte ved Å barneskole er satt i karantene etter at en lærer ved skolen onsdag testet positivt.

Dette smittetilfellet har forgreining til smitten som først ble påvist hos en elev ved Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal, og hvor nå til sammen seks personer i Lyngdal med relasjoner til dette miljøet har testet positivt og sitter i isolasjon.

Åtte ved Konsmo

Når det gjelder utbruddet tilknyttet Konsmo skole er det per torsdag morgen registrert åtte smittede personer.

Utbruddet knyttet til Lyngdal kommunes virksomhet for habilitering på Bergsaker omfatter nå sju smittede personer i Lyngdal.

Kriseledelsen ble torsdag morgen orientert om at dette utbruddet medfører et stort press på bemanningen, og at det er en viss bekymring knyttet til dette.

Det positive

– Det positive i situasjonsbildet er at smitten så langt synes være isolert til de tre nevnte utbruddene, opplyser kommunen.

Per torsdag 3. juni er det totalt 21 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal.

Antall personer i smittekarantene er anslagsvis nærmere 300.