– Vi planlegger å stå i beredskapssituasjonen ut året og enda lenger, sier Susanne Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus HF. – Vi planlegger å stå i beredskapssituasjonen ut året og enda lenger, sier Susanne Hernes, fagdirektør ved Sørlandet sykehus HF. Foto: Steinar Vindsland

Sykehuset planlegger for pandemi­bered­skap i ett år til