KRISTIANSAND: — I dette hjørnet av byen blir det trangere og trangere, og stadig større aktivitet. Vi har en uløst problemstilling med trafikk, trafikk og atter trafikk, konstaterer Hans Otto Lund (H), nestleder i byutviklingsstyret.

I neste møte, 8. mai, fremmer Lund et forslag der han ber kommunen utrede flytting til den nye havnen i Kongsgårdbukta. Der er det bygd nytt kryss ved E 18, som sluker ferjetrafikken uten problemer.

  • Miljømessig vil dette være en kjempefordel for byen, mener byens mest erfarne byutviklingspolitiker. Både rederiet og kommunen stiller seg nå bak forslaget.

Look to Larvik

Etter at Color Line satte «Superspeed 1» i trafikk i mars har det blitt unormalt mye banning i sørlandske biler: Det tar opptil en time å tømme skipet, fordi det korker seg ved tollkontrollen.

Nykommeren tar 800 biler, det dobbelte av forgjengeren «Christian IV», men kaia er like trang som før. Det er ikke plass til å dele den opptil fire kilometer lange bilkøen ut på flere filer.

  • Det er veldig interessant om det utredes et alternativ til dagens løsning, uttaler linjedirektør Odd Grønberg i Color Line.

Han ser en tydelig parallell til Larvik. Der har ferjerederiet flyttet ut av sentrum, og bygd ny kai og terminal for «Superspeed 2», som har sin første tur 20. juni. Utbyggingen koster Color Line 300 millioner kroner.

Arealbehovet kan ikke løses i Kristiansand sentrum. Tollvesenet ville gjerne sjekke flere biler i bredden, om det var mulig.

— Er det noe det er nok av i Kongsgårdbukta, er det arealer, påpeker Grønberg.

Rederiet har stor økning på både gods- og passasjertrafikk, og ruten til Hirtshals vil bli helt sentral i årene som kommer.

  • Hva med passasjerer til fots?

  • De er bare en liten andel, under ti prosent. Å sette opp shuttlebusser mellom byen og Kongsgårdbukta blir ikke noe problem, svarer linjedirektøren bestemt.

Klar forbedring

Forslaget faller også i god kommunal jord.

  • Jeg vil ikke være i motstandsgruppa. Å lede køen ut på E 18 ved Vige vil bety en klar forbedring for trafikkforholdene i byen, mener plan- og bygningssjef Gunnar Stavrum i Kristiansand kommune.

NY FERJEHAVN? Kristiansand Havn har allerede flyttet deler av virksomheten her til Kongsgårdbukta. Nå kan ferjene følge etter. (Foto: Lars Hoen)

Bystyret vedtok havneflyttingen fra Silokaia til Kongsgårdbukta i 2003, og bestemte samtidig at cruise— og ferjetrafikken skulle bli igjen i byen. Men siden er atskillig vann rent i havet.

  • Totalmengden av trafikk er blitt vesentlig større enn da vedtaket ble gjort. Ferjene er blitt større, og frekvensen høyere, påpeker Stavrum.

Han kaller argumentene for ferjetrafikk i byen - nærhet til jernbane og hensynet til turister - «mindre enn syltynne».

  • Det er tullete å bruke svære, kostbare arealer ved Hampa til biloppstillingsplass tre ganger i døgnet, mener Hans Otto Lund.

Han peker også på at utvikling av Euroterminalen, med storstilt nærings- og boligutbygging ved jernbanen, bremses av trafikkproblemene.

Dersom ferjetrafikken flyttes, får man samtidig plass til en fire felts havnegate, som er nødvendig for utbyggingen på Silokaia og Lagmannsholmen. I første omgang skal Silokaia utvikles med over 600 boliger for 2000 beboere, i perioden 2010-2018. 100 millioner på båten?

I anledning «Superspeed 1» spleiser Kristiansand Havn og Color Line på utbygging for over 100 millioner kroner, som ennå ikke er sluttført.

— Deler av dette vil være bortkastet, samtidig var det en nødvendig investering for å drive de nærmeste årene, sier Odd Grønberg fra Color Line.

— I et langt perspektiv er ikke 100 millioner så mye. Dessuten frigjøres en indrefilet til byutvikling, sier Høyre-politiker Hans Otto Lund.

— Men er det ikke litt sent å komme nå?

— Jeg er helt enig, det er litt etterpåklokt. Samtidig er det blitt et helt annet volum på ferjetrafikken etter at vi vedtok dette i 2003, påpeker Lund.

Han erkjenner at det er et par usikkerhetsmomenter ved en flytting: Kostnader og hvor raskt det kan fylles ut i Kongsgårdbukta. Men han mener det bør være realistisk innen fire-fem års tid.

Kritisk havnedirektør

— Vedtaket bystyret gjorde i 2003 er klokt. Det riktige må være å ha ferje- og containerhavn der det er tilgang til tog, uttaler havnedirektør Stein E. Haartveit.

Han vil at Kristiansand Havn skal være «intermodal», hvor gods fra skip lastes direkte over på tog. I dag skjer dette på Dalane.

— Hvorfor bygger vi Euroterminalen? Er det ikke for å knytte sammen passasjertrafikken med ferje, tog og buss, spør han.

I fjor gikk om lag 400.000 tonn gods med ferje, 20 prosent mer enn året før og nesten like mye som med skip. Ferjer fraktet ca 1,2 mill. passasjerer over Kristiansand Havn.

— Det er helt avgjørende for havna at E 39-utbyggingen kommer inn igjen i Nasjonal Transportplan, sier havnedirektøren.

Verken Hans Otto Lund, Color Line-sjefen eller plan- og bygningssjefen har særlig tro på at jernbanen får den funksjonen som Haartveit drømmer om.