• Førstekandidat for Høyre i Aust-Agder, Svein Harberg, førstekandidat for Vest-Agder Høyre, Peter Gitmark og ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), ønsker seg et fengsel til Sørlandet. Her er de på tomten i Lillesand som allerede er regulert til formålet. FOTO: Kjetil Nevestad

Blåser liv i gamle fengselsplaner

Kommer Høyre i posisjon, så garanterer Peter Gitmark at det skal bygges nytt fengsel med 100 soningsplasser i Lillesand.