Trekker to parti pistasj-is fra markedet

Hennig Olsen trekker to parti pistasj-is fra markedet etter at Mattilsynet har påvist for høy mengde muggsoppgift i noen av ingrediensene.