• FOTO: Reidar Kollstad

Bedre slagbehandling - svekkelse i Arendal

Fra sommeren neste år får Sørlandet for første gang akuttmottak for slagpasienter hele døgnet, hele året ved alle tre sykehusene. Men Arendal sykehus svekkes.