Pappa mest hjemme med syke barn

Fedrene ofrer jobben oftere enn mødrene når barna er syke.