• Arild Jakobsen FOTO: Arild Jakobsen

Kommunen i beredskap

Telefonen ringer i ett hos Kristiansand kommune.