• FOTO: Arkivfoto

Fortsatt henting av avisen

Avisen er i dag noe forsinket på grunn av kjøre— og føreforholdene i distriktet er vanskelige. Budene regner med at de fleste får avisen i løpet av formiddagen.