• FOTO: Tormod Flem Vegge

- Må det en dødsulykke til på Vesterveien?

I dag smalt det igjen på Vesterveien. Vegsjef Johan Mjaaland vil fortsatt vente med drastiske tiltak langs strekningen.