500 leste sensitive pasientopplysninger

Ledelsen ved Sørlandet sykehus måtte i dag forklare hvordan detaljer fra pasientjournaler kunne havne på nettet.