Jeppestøl vant fram

Gunnar Jeppestøl fikk det som han ville med vedtekter og valgkomité i Filadelfia Vennesla.