Her er de siste lakselusfunnene

Målinger av antall lakselus i oppdrettsanlegg viser at næringen fortsatt har mange anlegg rundt grenseverdiene (75 prosent av anleggene er med i denne oversikten). Grensen er 0,5 voksen hunnlus i gjennomsnitt per fisk, og 1,0 i vinterhalvåret (1. september til 31. desember).