Imponert over E 18 anlegget

Høyres Trond Helleland krever at resten av stamveien på Sørlandet må bygges ut som OPS-prosjekter.